Screen Reader Mode Icon

Enkätundersökning ställd till invånare i Västra Torsås Socken.

Svaren på denna enkätundersökning kommer att utgöra ett underlag till den tänkta medborgardialogen, med kommunens politiker och socknens invånare, som Västra Torsås Sockenråd kommer att anordna. 

Question Title

* 1. Vägar och Trafik:
Vilka av dessa punkter är de två viktigaste för dig som boende i Västra Torsås?

Question Title

* 2. Kultur och Fritid:
Vilka av dessa två alternativ är viktigast för dig som boende i Västra Torsås?

Question Title

* 3. Boende:
Vilka av dessa nedanstående punkter vill du veta mer kring gällande Västra Torsås?

Question Title

* 4. Skolverksamhet:
Vilka av dessa alternativ är viktigast för dig att veta mer om?

Question Title

* 5. Trivsel och trygghet:
Vilka två punkter vill du helst veta mer om?

Question Title

* 6. Egna synpunkter

0 av 6 besvarad(e)
 

T