Hej lärare!vi på Malakta Films har under det senaste året jobbat med en dramaproduktion för barn som heter Barn i 100 år. Serien behandlar hur det har varit att vara barn under Finlands tio decennier av självständighet och baserar sig delvis på insamlade barndomsminnen av människor i olika åldrar i Svenskfinland. Ett barn av idag får ta del av berättelserna om alla dessa tiders barn genom sin morfars släktfoton och berättelser. Serien sänds i Buu-klubben med start 25.9 och tio veckor framåt. Efter att episoderna sänts finns de på Barnens Arena.
Se trailern för serien här: https://vimeo.com/233574856

Nu arbetar vi som bäst med ett pedagogiskt material till serien. Vi vill redan i startskedet rikta oss till dig lärare med några frågor för att göra materialet så användarvänligt som möjligt. Vi vill höra hur du helst använder dig av pedagogiskt material.

Våra episoder är väldigt varierande i tematik och innehåll och det pedagogiska materialet blir också därför varierande och mycket är möjligt. Vi behandlar teman som rättvisa, framtid, mobbning, känslor, att be om förlåtelse, vänskap över gränser etc, barnen i episoderna lever naturligtvis i väldigt olika förhållanden (1910-talet till 2000-talet) och i en del episoder finns historiska händelser invävda.  

Vi vill dock gärna begränsa materialet så att det verkligen känns lätt att ta till sig, men också ge möjligheten att du själv kan välja i hur stor utsträckning du arbetar med det i klassen.

Enkäten består av 5 enkla frågor och tar ca 2 minuter att besvara :)

STORT TACK FÖR DINA SVAR!

Hälsar,

Jenny Ingman
jenny@malakta.fi, www.barni100år.fi
Malakta FilmsQuestion Title

Bild

T