Uppföljning av Coronapandemins konsekvenser för Bild och formkonstnärer

I våras gjorde Konstnärernas Riksorganisation en enkät för att snabbt få en bild av de ekonomiska konsekvenserna som följde av Coronaviruset för bild- och formkonstnärer. Nu har det gått några månader till och situationen är fortsatt mycket bekymmersam. Krisåtgärder har beslutats och krisstöd har utlysts. Men det är fortfarande många som inte kunnat ta del av dessa stöd trots att inkomsterna uteblir.

Fyll gärna i denna korta enkät så bidrar du till att skapa en tydligare bild av effekterna och underlättar vårt arbete med att visa politikerna på behovet av både akuta och långsiktiga lösningar.  

Har du ytterligare synpunkter eller frågor så hör gärna av dig till oss.
 
Tack på förhand!

Vänliga hälsningar
 
Eva Månsson
Verksamhetschef
Konstnärernas Riksorganisation
Epost: eva.mansson@kro.se
 

Question Title

* 1. Välj det alternativ som stämmer på dig

Question Title

* 3. Välj det alternativ som stämmer på dig (välj ett eller flera alternativ).

Question Title

* 4. Är du med i A-kassa?

Question Title

* 5. Har du förlorat ersättning/inkomst från och med 1 mars 2020 direkt eller indirekt med anledning av Coronaviruset?

0 av 19 besvarad(e)
 

T