En process i vårt kvalitetsarbete

Question Title

* 1. Behandlande tandläkare

Question Title

* 2. Ordernummer

Question Title

* 3. Vad avser arbetet och hur nöjd är du

  Dåligt Duger Godkänt Väl godkänt Föredömligt
Tandstödd fast konstruktion (mk/helporslin)
Implantatkonstruktion
Avtagbar protes
Bettskena
Mock-Up
Blekskena/erkopresskena
Studiemodell

Question Title

* 4. Ange vad du tycker om arbetet vad gäller:

  Dåligt Duger Godkänt Väl godkänt Föredömligt
Leveranstid
Kontaktpunkter
Estetik
Anatomi
Spolrum
Passform
Oklusion/artikulation
Betthöjd
Helhetsintryck

Question Title

* 5. Har du behövt reklamera arbetet?

T