Välkommen till Mentor360 - Operativt Ledarskap

Tack för att du tar dig tid att fylla i följande information och skicka den till oss. Vi vill för säkerhets skull skapa användare i våra utbildningssystem manuellt och fakturera dig manuellt från vårt faktureringssystem.

I det här dokumentet kan du anmäla från 1 upp till 8 deltagare. Vill du anmäla flera deltagare klickar du på texten "REGISTRERA FLER DELTAGARE".

Vi debiterar 9950 kronor + moms för 12 månaders medlemskap i utbildningen Operativt Ledarskap, Kraftkällan och PepTalk.

För information om Operativt Ledarskap, Kraftkällan och PepTalk hänvisas till utbildningsportalen OperativtLedarskap.se

Med vänliga hälsningar

Sven Järncrantz, Mentor360 - Operativt Ledarskap
070-587 90 10, sven.jarncrantz@mentor360.se

Gunn-Henny Dahl, Mentor360 - Operativt Ledarskap
070-373 79 67, gunn-henny.dahl@mentor360.se

Question Title

* 1. Ange kontaktinformation till beställaren av Operativt Ledarskap.
Beställaren skickar in anmälan för en eller flera deltagare.

Question Title

* 2. Fakturainformation

Question Title

* 3. Deltagare 1

Question Title

* 4. Deltagare 2

Question Title

* 5. Deltagare 3

Question Title

* 6. Deltagare 4

Question Title

* 7. Deltagare 5

Question Title

* 8. Deltagare 6

Question Title

* 9. Deltagare 7

Question Title

* 10. Deltagare 8

T