Om flexplatser, coffice och möjlighet att jobba utanför kontoret

Stort tack för din medverkan! Vill du veta mer om undersökningen är du välkommen att kontakta fredrika@selinder.co

Question Title

* 1. Är du egen företagare eller anställd?

Question Title

* 2. Om du är egen företagare, jobbar du hemifrån?

Question Title

* 3. Om du är anställd, har du möjlighet att jobba hemifrån/på annan plats än kontoret?

Question Title

* 4. Hur ofta jobbar du på kafé/coffice/ annan typ av publik inrättning?

Question Title

* 5. Vilken typ av kontorsmiljö har du på jobbet?

Question Title

* 6. Skulle du vilja jobba på coffice/ i extern miljö oftare?

Question Title

* 7. Vad anser du är den stora behållningen med att lämna kontoret och jobba i extern miljö?

Question Title

* 8. Om du ska välja en extern arbetsplats, vad är viktigast för dig?

Question Title

* 9. Har du hört talas om Coffice@Kongelf tidigare?

Question Title

* 10. Vill du delta i utlottningen av 6 mån medlemskap hos Selinder & Co?

0 av 10 besvarad(e)
 

T