Rapportera problem i skattegränshanteringen efter den 1.9.2021

Tullen införde ett nytt deklarationssystem den 1.9.2021, detta tillsammans med ändrad momslagstiftning den 1.7.2021 har bidragit till ökad administrativ börda för företagen.

Vi vill gärna få in feedback och exempel på konkreta problem som företag upplever gällande handeln över skattegränsen. Vi önskar få era kommentarer så snart som möjligt, helst senast den 5 oktober 2021.

I våra kontakter med myndigheter efterfrågas konkreta och praktiska exempel problem i hanteringen. Dessa exempel kan sedan lyftas fram till berörda myndigheter eller på politisk nivå för hitta möjliga lösningar

Tack för att du deltar.

Question Title

* 1. Vilken bransch tillhör er verksamhet?

Question Title

* 2. Ange problem i skattegränshanteringen efter den 1.9.2021 här

Question Title

* 3. Vilka konkreta åtgärder efterlyser ditt företag akut nu

Question Title

* 4. Övriga kommentarer gällande skattegränshanteringen

T