Avgift för skolåret 2018-2019
Årsavgiften per barn är $350 med två delbetalningar på $175.

Alla familjer måste vara medlemmar i Svenska Kulturföreningen (SKF) för att barnen ska kunna delta i skolan.
Medlemsavgiften för SKF är 30 dollar per kalender år och familj. För familjer som har barn som redan går i skolan,
betalas denna avgift vid årskiftet med avgiften för vårterminen. För nya familjer betalas denna istället i september och
upprepas i januari. 

Utfärda checkarna till Swedish School. Datera checkarna den 1 september 2018 och 1 januari 2019. 

Skicka in checkarna till skolans administratör Sandra Benholm-Cheung, 4233 Boxer Street, Burnaby BC  V5J 2W1. Gör detta direkt efter att du har fyllt i en registrering för ditt/dina barn. Vi måste ha fått din betalning 1 april 2018 för att
kunna garantera en plats för ditt/dina barn. Anmälan är bindande och gäller för hela skolåret.

Sista datum för registrering och betalning för att garantera plats: 1 april 2018

Om du har frågor om denna registrering, v.g. kontakta oss på vancouverswedishschool@gmail.com. 


Question Title

* 1. Namn på svensk förälder:

Question Title

* 2. Mobiltelefon:

Question Title

* 3. E-postadress:

Question Title

* 4. Namn på barn och födelsedatum (ex: YY-MM-DD):

Question Title

* 5. Svenska är dagligt umgängesspråk med den svenska föräldern(krav för att vi ska få statsbidrag för barnen fr.o.m. åk 1).

Question Title

* 6. Vilken skoldag är ditt första val för ditt /dina barn?

Question Title

* 7. Vad har du för målsättning med Svenska skolan för ditt/dina barn?

Question Title

* 8. Jag godkänner att foton av mitt/mina barn får delas via skolans facebook grupp och webbsida.

OBS! Om du inte vill att ditt barn ska fotas, v.g. och kontakta skolans administratör för ett ifyllande en separat enkät.

T