Question Title

Det är vida känt att kosten har stor betydelse för förebyggandet av inflammatorisk tarmsjukdomar.

T