Välkommen till Ytterstfors Hundcenters enkät!
Har du gått kurs hos oss? Vad tyckte du om den?

Tack för att du deltar i vår enkät. Din feedback är viktig.

Question Title

* 1. Vilken kurs har du gått hos Ytterstfors Hundcenter?

Question Title

* 2. Vad tyckte du om kursinnehållet?

Question Title

* 3. Vad var bra under kursen?

Question Title

* 4. Har du med vår hjälp kunnat nå dina önskemål du hade inför denna kursen?

Question Title

* 5. Saknade du något under kursen?

Question Title

* 6. Övrig du vill framföra till Ytterstfors Hundcenter?

T