Sidan malmo.se/anstalld är mycket använd, och vi vill undersöka om vi kan göra den bättre. Genom att svara på några snabba frågor om hur du använder sidan och varför, bidrar du till att skapa ett underlag för förbättring.

Tack för att du bidrar i förbättringsarbetet!

Question Title

* 1. Vilken verksamhet tillhör du?

Question Title

* 2. Vilken förvaltning tillhör du?

Question Title

* 3. Varför använder du sidan malmo.se/anställd? Du kan välja flera alternativ.

Question Title

* 4. Vilka system/verktyg är det du i första hand är ute efter när du besöker malmo.se/anstalld? Ange mellan 1-5 stycken.

Question Title

* 5. Tycker du att sidan malmo.se/anstalld är bra idag?

Question Title

* 6. Har du några idéer eller synpunkter du vill dela med dig av? Exempelvis något som borde läggas till, tas bort eller göras om.

0 av 6 besvarad(e)
 

T