Question Title

* 1. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera ProdSummit till en vän eller kollega?

INTE ALLS SANNOLIKT
OERHÖRT SANNOLIKT

Question Title

* 2. Hur skulle du vilja att ProdSummit utveklas för att vara ännu mer relevant i framtiden?

Question Title

* 3. Vad tyckte du om talarpunkterna?

  oacceptabelt Avsevärt sämre än förväntat Sämre än förväntat Som förväntat Bättre än förväntat
Mikael Persson, Datadriven produktion en lönsam investering
Lena Alte, Verksamhetsinförande och förbättringsarbete
Martin Johansson, OEE-policy 
Patrick Kullberg, Daily data health check
Patrick Kullberg, Rapportdag
Lina Alte, förändringsledning
Martin Johansson, Operatörsutbildning
Fristad Plast, Tvåvägsintegration med ERP
Robin Ottenfelt, RS Inspector
Martin Johansson, RS Academy
Miroslav Adzic, RS Production Suppport
Mikael Jönsson, Produktutveckling
Mattias Ahlenius, Nyheter i 17.10 och 18.6
Simon Bengtsson, Forms
Alexander Lindberg, Screens
Mattias Ahlenius, Andon och Larmeskalering
David Lyckelid, Spårbarhet
Simon Bengtsson, Standard ERP-integration
David Lyckelid, Stabila processer och SPC
Alexander Lindberg, Mobile

Question Title

* 4. Vad tycker du om lokaler och service

  Oacceptabelt Avsevärt sämre än förväntat Sämre än förväntat Som förväntat Bättre än förväntat
Hur uppfattar du mottagandet vid registreringen?
Hur uppfattar du lokalerna för talarpunkter?
Hur uppfattar du luncher och fika?

T