Ett Societetshus för alla

Öregrunds Bygdegårdsförening Societetshuset sköter och underhåller Societetshuset i Öregrund. Vi håller huset i skick med hjälp av medlemsavgifter, men framför allt med pengar från uthyrning.

Flest hyresgäster har vi under sommarhalvåret. Under vinterhalvåret skulle huset i större utsträckning kunna användas som en samlingspunkt - ja som en bygdegård.

Därför vill vi veta om och hur just DU skulle vilja använda huset. Stort tack på förhand om du fyller i den här enkäten.
Societetshusets styrelse

Question Title

* 1. Tycker du att det behövs ett större utbud av aktiviteter i Öregrund?

Question Title

* 2. För vilka grupper?

Question Title

* 3. Vilken typ av aktiviteter kan vara av intresse för dig och passa i Societetshuset? Kryssa förslag som intresserar dig eller lämna egna förslag i textrutan.

Question Title

* 4. Vill du hjälpa till att ordna aktiviteter?

Question Title

* 5. Får vi kontakta dig?

0 av 5 besvarad(e)
 

T