Screen Reader Mode Icon

Du som svarar på enkäten

Question Title

* 1. Varför har du får?

Question Title

* 2. Har du en klar bild av vad du vill med ditt avelsarbete?

Question Title

* 3. Hur väljer du livdjur? Dvs. Vilka egenskaper väger tyngst vid ditt urval? Här kan du välja flera alternativ.

0 av 33 besvarad(e)
 

T