* 1. Open House, du och Stockholm

  Helt oenig Instämmer inte alls Håller varken med eller inte Hålla med Håller starkt med
Min Open House helg har varit intressant
Jag har fått ny information om Stockholm, dess arkitektur och samhällsbyggande
Jag har lärt mig nya saker som har förändrat hur jag ser Stockholm
Open House har uppmuntrat mig att engagera mig i diskussioner om arkitektur, design och stadsplanering lokalt och i staden
Jag känner mig informerad om hur jag kan påverka i Stockholms framtida utveckling
Arkitekters, designers och stadsplanerares arbete är avgörande för att skapa och upprätthålla en väldesignad stad
Jag kommer att delta i Open House igen
Jag är intresserad av att bli en Open House volontär

* 2. Vilka fem ord beskriver bäst din Open House upplevelse?

* 3. Hur många gånger har du deltagit i Open House Stockholm?

* 4. Har du deltagit i Open House i andra städer?

* 5. Vilken typ av byggnad, plats eller aktivitet besökte du mest?

* 6. Hur många Open House Stockholm objekt eller aktiviteter deltog du?

* 7. Besökte du en del av staden du inte hade varit på förut?

* 8. Hur förflyttade du dig framförallt under helgen? (välj en)

* 9. Vilket av följande beskriver ditt intresse för Open House? (Välj en)

* 10. Hur kom du i kontakt med årets festival?

* 11. Var bor du?

* 12. Är du medveten om vilka Open House Stockholms grundare, partners och sponsorer är?

* 13. Vänligen berätta om ditt yrke?

* 14. Vilken åldersgrupp tillhör du?

* 15. Vänligen berätta ditt kön?

* 16. Om du inte redan fått vårt nyhetsbrev vill du bli tillagt i vår e-postlista?

* 17. Övriga kommentarer du vill lägga till?

T