Tack för att du svarar! Skriv gärna en kommentar under fråga 6.

* 1. I vilken bransch är ditt företag verksam?

* 2. Har du/ditt företag deltagit i en offentlig upphandling?

* 3. Upplever du att det är svårt med offentliga upphandlingar?

* 4. Har du/ditt företag deltagit i någon tidig dialog som en upphandlande myndighet har arrangerat?

* 5. Har du/ditt företag svarat på en Request for information (RFI) någon gång?

* 6. Kommentera gärna, skriv ner din idé eller synpunkt om offentlig upphandling här.

T