Hej och tack för att du tar dig tid att svara på denna enkät! Enkäten innehåller 10 frågor och tar uppskattningsvis 2-5 minuter att svara på. Enkäten innehåller frågor kring dina studier, med fokus på ditt studiebeteende samt din inställning till att studera digitalt. Enkäten är helt anonym.

Question Title

* 1. Vad upplever du som det största problemet när du studerar?

Question Title

* 2. Vad för material använder du när du studerar?

Question Title

* 3. Vad är det viktigaste för dig när du studerar inför en tenta?

Question Title

* 4. Vad är det viktigaste för dig när du skriver en inlämning?

Question Title

* 5. Vad är viktigast för dig när du köper kurslitteratur?

Question Title

* 6. Om du skulle köpa digital kurslitteratur, vilka digitala studieverktyg/hjälpmedel skulle vara viktigast för dig? (1-5 där 5 är viktigast)

Question Title

* 7. Om du idag hade köpt digital kurslitteratur, med förutsättning att samtliga nedanstående påståenden stämmer, vad hade varit den främsta anledningen?

Question Title

* 8. Vad för digitala studiehjälpmedel upplever du saknas i dina studier?

Question Title

* 9. Skulle du köpa/hyra digital kurslitteratur där samtliga tidigare nämnda mervärden och studieverktyg finns?

Question Title

* 10. Vad hade du kunnat tänka dig att betala för ett månadsabonnemang där du kan hyra litteratur till halva priset, studera digitalt med tidigare nämnda studieverktyg och få tillgång till övrigt studiematerial?

0 av 10 besvarad(e)
 

T