Question Title

* 1. Vilka huvudområden brukar ingå i en projektmodell?

  Ja Nej
Konfliktlösning
Förhandling
Projektprocesser
Kalkyler
Roller
Strategier
Mallar
Taktiker
Riskhantering

Question Title

* 2. Vilka typer av uppgifter brukar ligga på ett projektkontor?

  Ja Nej
Strategiska
Ledande
Stödjande
Genomförande

Question Title

* 3. Frågor kring projektmodeller och utvecklingsmodeller

  Rätt Fel
En utvecklingsmodell beskriver, ofta detaljerat, hur ett resultat skall tas fram!
SCRUM är en projektmodell
Projektmodeller kan lätt underordnas en utvecklingsmodell
Agila utvecklingsmodeller kan skapa aktiviteter i en projektmodell
Rätt svarat
Fel svar. Du har tagit med en process som inte ingår bland de sju aktuella processerna!
Alla svar är rätt.

T