Question Title

* 1. Projekt, Program och Portfölj, koppla förklaring till rätt begreppp

  Projekt Program Portfölj
Målet är att uppnå strategiska förändringar
Övergripande affärsmål ingår inte
Tid och kostnader bestäms i uppdraget

Question Title

* 2. Är följande påståenden sanna eller falska

  Sant Falskt
OBS är en struktur som visar var resurserna används
Ansvarsmatrisen kopplar personer till aktiviteterna i WBS
Rätt ordning är; 1 Medveten, 2 Upprepad, 3 Definierad, 4 Styrd, 5 Optimerad
Rätt svarat
Fel svar. Du har tagit med en process som inte ingår bland de sju aktuella processerna!
Alla svar är rätt.

T