Svaren till följande instuderingsfrågor hittar du i kapitel 1 i boken.

Question Title

* 1. Vad är syftet med en organisation?

T