Question Title

* 1. Vad är syftet med en förstudie?

T