Tack för att du tar dig tid att svara på frågorna. Med din hjälp kan vi utveckla Energibyggarutbildningen så den blir ännu bättre. 
Stort tack för din hjälp! 
* 1. Vilket datum deltog du i energibyggarutbildningen (vid flera tillfällen - när var sista tillfället)?

Datum

* 2. Vad hette din handledare på utbildningen? 

* 3. Efter energibyggarutbildningen har jag ökad förståelse för:

  Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet
varför och hur energieffektivisering görs inom bygg och installation
varför och hur förnybar energi används
hur alla olika yrkesroller som finns på en byggarbetsplats samverkar för att skapa en energieffektiv byggnad

* 4. Jag är nöjd med...

  Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet
Utbildningen som helhet
Handledaren
Utbildningslokalen
Tekniken i utbildningslokalen

* 5. Övriga kommentarer på energibyggarubildningen

* 6. Övriga kommentarer på det webb-baserade utbildningsmaterialet

* 7. Jag fick information om energibyggareutbildningen genom: 

Stort tack för din hjälp!

Om det finns övriga kommentarer eller frågor om utvärderingen kontakta gärna:
Sara Karlsson
Teknologisk institut
saka@teknologiskinstitut,se
0765-275570

T