* 1. Är du man eller kvinna

* 2. Har du besökt oss?

* 3. Vad är det som gör att du väljer att komma till oss? (kryssa i ett eller flera alt.)

* 4. Följer du oss på Instagram

* 5. Vad gillar/ önskar du se på vår Instagramsida/ Facebook

* 6. När under dagen föredrar du att ditt besök för behandling är?

T