1. Svenska coacher

Hej
I denna enkät listas ett antal för CoachHuset intressanta kriterier för leverantörer av coaching. Flera av frågorna rör krav som kunder ställer.

Vi kommer att använda svaren för att söka efter nya coacher eller när vi söker efter en speciell kompetens.

Question Title

* 1. Ditt namn

Question Title

* 2. Telefonnummer

Question Title

* 3. Mailadress

Question Title

* 4. Födelseår

Question Title

* 5. Koppling till CoachHuset

Question Title

* 6. Bolagsform?

Question Title

* 7. Vilken ort?

Question Title

* 8. Lokal

  Ja Nej Ska skaffa inom 6 mån
Har egen central lokal eller hyr på MötesRum
Lokalen är representativ minst i nivå med MötesRum
 

T