Förslag till programmet på Position – för digitalt samhällsbyggande 2030

Välkommen att bidra till konferensinnehållet för Position – för digitalt samhällsbyggande 2030. Det är en mötesplats för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande. Under två dagar, 19-20 mars 2019, för vi dialog om hur vi, på bästa sätt med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd. På konferensen lyfter vi fram de goda exemplen.

Tack för att du vill bidra till att skapa en aktuell och relevant konferens!
Formuläret tar ca 15 min och vi behöver dina programförslag senast 15 september!
 
 

T