Feedback om Labbets pjäsbank! 

Hej! Om du har använt Labbets pjäsbank hoppas vi att du lämnar lite feedback så vi vet hur vi ska göra Pjäsbanken bättre, enklare och mer ändamålsenlig för våra användare. Tack för din tid! 

Question Title

* 1. Var ingångssidan lätt att förstå och navigera?

Question Title

* 2. Om du svarade "nej" eller "delvis" på föregående fråga: Vad skulle göra det lättare att navigera på sidan?

Question Title

* 3. Vilka sökfunktioner använde du?

Question Title

* 4. Jag skulle önska mig andra sökfunktioner, som...

Question Title

* 5. Fanns det information om pjäserna som var viktig för dig men som inte kom fram i presentationerna? Om ja, vad?

Question Title

* 6. Fanns det information om dramatikerna som var viktig för dig som inte kom fram i presentationerna? Om ja, vad?

Question Title

* 7. Klickade du på någon av länkarna i samband med presentationen av pjäsen? Om ja, tillförde det ditt sökande något?

T