Denna enkät riktar sig till dig som pendlar till och från Orust kommun

Runt 3 400 personer pendlar varje dag ut från Orust kommun och pendlingen är således en stor del i många kommuninvånares liv. I pilotprojektet "Tur & Retur – hållbara resor mellan land och stad" vill vi ta reda på hur du upplever din pendling idag och vad som kan förbättras. Genom att fylla i denna enkät bidrar du till att skapa rätt prioriteringar för insatser nu och i framtiden.

Som tack lottar vi ut 50 st presentkort från ICA, värde 200 kronor.
Enkäten är öppen för svar under perioden 1 februari 2020 till sista mars. Presentkorten lottas ut slumpmässigt bland alla inkomna svar.
Tack för att du tar dig tid!
 
4% of survey complete.

T