Input till utvecklingen av Skogstorp 3:35 på Ringblommevägen

Falkenbergs kommun har fattat beslut om att genomföra detaljplanearbete som berör fastigheten Skogstorp 3.35 på Ringblommevägen. När detaljplanen är godkänd och klar kommer fastigheten att förvärvas av Koncepta. Som input till utvecklings-och planeringsarbetet vill vi redan nu lyssna av dina och övriga närboendes synpunkter på utformningen av området. Därför har vi sammanställt nedanstående enkät. Den tar mellan 5 och 10 minuter att fylla i. Ett stort tack för dina synpunkter!

Question Title

* 1. Vad anser du rent allmänt om planerna på att bygga bostäder på fastigheten Skogstorp 3:35? Kryssa för det eller de alternativ som stämmer bäst med din uppfattning. Använd gärna kommentarsfältet för fler synpunkter.

Question Title

* 2. Vår tanke är att på Ringblommevägen skapa ett senior- eller trygghetsboende med tillgänglighetsanpassade lägenheter och genomtänkta ytor för umgänge och gemenskap. Syftet är bland annat att bryta känslan av ensamhet och stimulera till ett mer aktivt och rörligt liv. Kryssa för det alternativ som bäst stämmer med din uppfattning om denna idé. Använd kommentarsfältet för att utveckla dina synpunkter.

Question Title

* 3. Vad anser du om den planerade gestaltningen av byggnationen: 3 huskroppar, i max 3 våningars höjd, placerade som ett ”U” för att skapa en”gårdskänsla”. Använd gärna kommentarsfältet för att utveckla ditt svar.

Question Title

* 4. Ange vilka av nedanstående faciliteter du anser vara mest intressanta för innergården (eller annan gemensamhetsyta). Du kan kryssa för flera alternativ.

Question Title

* 5. Vilken upplåtelseform tror du är lämpligast för lägenheterna på Ringblommevägen. Motivera gärna ditt svar i kommentarsfältet.

Question Title

* 6. Vilken standard anser du lägenheterna bör hålla? Kryssa för det alternativ som bäst stämmer med din uppfattning.

Question Title

* 7. Om du vill kan du redan nu göra en preliminär intresseanmälan till en bostad på Ringblommevägen. På så sätt får du förtur - i den ordning anmälningarna kommit in - att välja lägenhet när försäljningen så småningom startar..

T