Det här är ett formulär för att anmäla testresultat eller diagnos för sjukdomen PKD (Polycystic Kidney Disease). 

Det finns idag två sätt att testa katter för PKD - via genetiskt test (DNA) eller via ultraljudsscanning. Det genetiska testet visar om katten bär på en särskild mutation som ger PKD (vilken är vanligt förekommande hos t ex perser). Det genetiska testet fångar dock bara upp vissa fall av sjukdomen hos Sibirisk katt. 

Ultraljudsscanning anses vara det säkraste sättet att testa för sjukdomen i dagsläget. 

Enbart ägaren till katten, eller person med Fullmakt påskriven av ägaren, kan anmäla testresultat eller diagnos och det krävs att kopia på testresultat, journalutskrift eller obduktionsprotokoll bifogas, samt fullmakt i de fall detta är aktuellt.

T