Det här är ett formulär för att anmäla testresultat eller diagnos för sjukdomen PKD (Polycystic Kidney Disease) hos Sibirisk katt eller Neva Masquerad. 

Det finns idag två sätt att testa katter för PKD - via genetiskt test (DNA) eller via ultraljudsscanning. Det genetiska testet visar om katten bär på en särskild mutation som ger PKD (vilken är vanligt förekommande hos t ex perser). Det genetiska testet fångar dock bara upp vissa fall av sjukdomen hos Sibirisk katt och Neva Masquerad. 

Ultraljudsscanning anses vara det säkraste sättet att testa för sjukdomen i dagsläget. 

Enbart ägaren till katten, eller person med Fullmakt påskriven av ägaren, kan anmäla testresultat eller diagnos och det krävs att kopia på testresultat, journalutskrift eller obduktionsprotokoll bifogas, samt fullmakt i de fall detta är aktuellt.

T