Stödjande strukturer för ökad delaktighet - Diana Storvik

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 20 maj klockan 15:30-17:00. Under den sista halvtimmen kommer det finnas tid för frågestund via chatt. Ni kommer efter anmälan att erhålla mejl och påminnelser för ert deltagande.

Målgrupp
Specialpedagoger, speciallärare, lärare, elevhälsopersonal med fokus på högstadie, gymnasium och vuxenutbildning.

Kostnad
Kostnaden för att delta i webbinariet är 650 kr ex moms per deltagare. I kostnaden ingår stödmallar till ett värde av cirka 300 kr. Dessa får endast användas för privat bruk, för dig och dina elever. Mallarna får ej delas till exempelvis kollegor. Alla deltagare kommer även få en kortare lathund inför webbinariet.

Om föreläsaren och innehåll
Diana Storvik, Specialpedagog på gymnasiet: Diana arbetar mycket med hur vi skapar en ökad delaktighet? Ökar måluppfyllelsen? Och hur kan få vi fler elever att klara sin gymnasieexamen?

Diana driver även den populära bloggen "Specialpedagog på gymnasiet" 

Webbinariet tar upp

- Att skapa en tillgänglig utbildning
- Att leda och samtidigt stimulera
- Tydliggörande pedagogik
- Formulera en gemensam bas i syfte att minska behovet av extra anpassningar
- Strategier i lärandet
- Självreglerat lärande
- Stödstrukturer i form av tillgängliga mallar
Anmälan och frågor
Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en eller två kollegor på samma gång, fyll i E-postadress extra deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Question Title

* 1. Kontaktuppgifter

Question Title

* 2. Faktureringsupppgifter

Question Title

* 3. Härmed godkänner jag pris och villkor för webinairum

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk
information i god tid innan webbinariet.

T