Målgruppsfrågor

Svaren på dessa frågor används för att definiera och avgränsa er målgrupp. Ju mer specifik information ni kan lämna, desto bättre blir resultatet av sökningarna.

Fyll i/svara så detaljerat som möjligt, men hoppa över de frågor som ej känns relevanta.

Vi kommer sedan att gå igenom svaren tillsammans med er för att komma fram till lämpliga sökningar och meddelanden.

*) Branscherna är angivna på engelska för att sökning på LinkedIn sker på engelska. Är det några branscher som saknas i listan vv lägg till dem i fri text under Annat.  

Question Title

* 1. Vad utmärker din idealkund? Beskriv företaget och beslutsfattaren med några meningar.

Question Title

* 2. Vilka angelägna problem har dina idealkunder som de vill ha hjälp av er att lösa? 

Question Title

* 3. Inom vilka branscher finns era idealkunder. Du kan ange flera alternativ

Question Title

* 4. Vilka geografiska områden riktar ni in er på? T.ex. Länder, län, städer, postnummer.

Question Title

* 5. Vilka jobbfunktioner har de personer ni vill träffa? Ange så många som är tillämpliga.

Question Title

* 6. Vilka titlar har de personer du önskar ha möten med? T.ex. VD, ekonomichef, marknadschef, säljare.

Question Title

* 7. Hur många anställda har dina idealkunder? Ange gärna fler alternativ.

Question Title

* 8. Namnge specifika företag som ni önskar få möten med (frivillig fråga)

Question Title

* 9. Dina kontaktdetaljer

Question Title

* 10. Medgivande för användning av personuppgifter

T