Question Title

* 1. Vilken dröm eller vilket mål har du med ditt skrivande?

Question Title

* 2. Har du något skrivprojekt på gång just nu? I så fall... vad?

Question Title

* 3. Hur lätt eller svårt brukar du ha att komma på vad du ska skriva om?

T