Här följer några frågor ang höstens bemanning i cafeterian. Har du inte varit med tidigare så kan du gå direkt till fråga 3.

Question Title

* 1. Hur tycker du att bemanningen har funkat?

Question Title

* 2. Har antalet gånger varit bra?

Question Title

* 3. Kan du tänka dig att hjälpa ungdomslagen i Diö Hockey genom att bemanna cafeteria mm under resten av denna säsong?

Question Title

* 4. Om du svarade "Ja" på förra frågan. Hur många gånger kan du tänka dig att bemanna?

Question Title

* 5. Var vill du helst bemanna?

Question Title

* 6. Skulle du kunna tänka dig att ingå i en grupp som bemannar varje match?

Question Title

* 7. Vill du att Diö Hockey påminner dig inför varje bemanning och i så fall hur?

Question Title

* 8. Om du vill fortsätta hjälpa till, finns det några undantag på dagar då du inte kan bemanna eller några dagar du helst vill bemanna eller kanske någon du vill bemanna tillsammans med?

Question Title

* 9. Kontaktuppgifter

T