Strömfiskelyftet Hårkan

Enkät till Sportfiskare: - Hållbart nyttjande och restaurering av skyddade vatten i Jämtlands län. -Hårkan
Hjälp oss att med dina åsikter utveckla och förbättra fisket i Hårkan!

Question Title

* 1. Vilken är Din hemkommun _________________________________

Question Title

* 2. Har Du fritidshus eller liknande i Jämtlands län eller i dess närhet?

Question Title

* 3. Försök uppskatta totala antalet dagar Du sportfiskade eller kommer att göra det under år 2020?

Question Title

* 4. Försök uppskatta hur många av de totala dagarna med sportfiske i Sverige under år 2020 som Du bedrivit fisketurism? Med fisketurism menar vi fiske som kräver att man reser och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning där man vistas för sin fritid, affärer eller andra syften (vanligen över 10 mil från hemmet/fritidshus).

Question Title

* 5. Hur många dagar fiskade eller kommer Du att fiska i Hårkan under 2020?

Question Title

* 6. Redskapsanvändning? Bedriver du flugfiske (med flugspö), spinnfiske eller båda delar?

Question Title

* 7. Hur många av följande fiskarter i respektive storleksklass fångade och behöll Du samt utöver dessa hur många återutsatte Du under hela 2020 års fiske i Hårkan? Skriv för varje intervall hur många du behöll respektive återutsatte, använd mellanslag mellan siffrorna. T.ex. 1 3

Question Title

* 8. Hur stora totala utgifter har Du haft för Ditt sportfiske i Hårkan samt de utgifter Du haft totalt för allt Ditt sportfiske i Sverige under 2020? Om utgifterna är gemensamma för flera personer eller flera aktiviteter anger Du bara Din del för den angivna aktiviteten nedan.

Question Title

* 9. Framtiden för fisket i Hårkan.
Här beskrivs olika alternativa utformningar av fiskets egenskaper i Hårkan. Rangordna hur Du skulle föredra dessa olika åtgärder för att styra uttaget av fisk i Hårkan. Målet med samtliga dessa förslag är att öka tillgången på fisk och särskillt stor fisk. Alla dessa alternativ har i andra vatten bidragit till att öka mängden fisk och särskilt mängden stor fisk! Rangordna med siffrorna 1 till 5, där 1 är det Du helst skulle vilja ha och 5 minst.

Question Title

* 10. Övriga kommentarer mottages med stor tacksamhet. Ge gärna kommentarer på sportfisket i Hårkan, sportfiske i allmänhet eller annat om Ni vill!

0 av 10 besvarad(e)
 

T