Denna enkätundersökning genomförs av oss i operakompaniet Man Must Sing som en del i vår research i arbetet med att skapa en barnopera. En opera om och för barn. Vi behöver skapa fler positiva bilder av de möjligheter till identitet och kärlek som finns i vår värld. ”If you see it you can be it” som det heter. Med hjälp av er som HBTQ-personer och era berättelser hoppas vi kunna skapa en ny viktig berättelse med det queera barnet i centrum. Vid eventuella frågor mejla oss på mms@manmustsing.se. Tack för din medverkan! 

Du definierar dig som:

Question Title

* 1. Du definierar dig som:

Du definierar dig som:

Question Title

* 2. Du definierar dig som:

Din ålder är:

Question Title

* 3. Din ålder är:

Du bor i... (ort,land)

Question Title

* 4. Du bor i... (ort,land)

Du är uppvuxen i...(ort, land)

Question Title

* 5. Du är uppvuxen i...(ort, land)

Din sexuella identitet... (t.ex. pansexuell, homosexuell)

Question Title

* 6. Din sexuella identitet... (t.ex. pansexuell, homosexuell)

Om du blivit förälskad i en kille, hur gammal var du då när det hände för första gången?

Question Title

* 7. Om du blivit förälskad i en kille, hur gammal var du då när det hände för första gången?

Om du blivit förälskad i en tjej, hur gammal var du då när det hände för första gången?

Question Title

* 8. Om du blivit förälskad i en tjej, hur gammal var du då när det hände för första gången?

Upplevde du som barn att din hemmiljö (familj) var accepterande i fråga om könsidentitet och sexuell identitet utanför normen?

Question Title

* 9. Upplevde du som barn att din hemmiljö (familj) var accepterande i fråga om könsidentitet och sexuell identitet utanför normen?

Berätta gärna om ett eller flera minnen från din barndom när du av omvärlden (ex. förälder, lärare, vän) fick reda på vem du kunde/borde bli kär i och/eller vilket kön du kunde/borde ha.

Om du vill att vi ska ha möjlighet att kontakta dig för eventuella följdfrågor kan du lämna din mejladress i slutet av texten.

Question Title

* 10. Berätta gärna om ett eller flera minnen från din barndom när du av omvärlden (ex. förälder, lärare, vän) fick reda på vem du kunde/borde bli kär i och/eller vilket kön du kunde/borde ha.

Om du vill att vi ska ha möjlighet att kontakta dig för eventuella följdfrågor kan du lämna din mejladress i slutet av texten.

T