Denna enkätundersökning genomförs av oss i operakompaniet Man Must Sing som en del i vår research i arbetet med att skapa en barnopera. En opera om och för barn. Vi behöver skapa fler positiva bilder av de möjligheter till identitet och kärlek som finns i vår värld. ”If you see it you can be it” som det heter. Med hjälp av er som HBTQ-personer och era berättelser hoppas vi kunna skapa en ny viktig berättelse med det queera barnet i centrum. Vid eventuella frågor mejla oss på mms@manmustsing.se. Tack för din medverkan! 

Question Title

* 1. Du definierar dig som:

Question Title

* 2. Du definierar dig som:

Question Title

* 3. Din ålder är:

Question Title

* 4. Du bor i... (ort,land)

Question Title

* 5. Du är uppvuxen i...(ort, land)

Question Title

* 6. Din sexuella identitet... (t.ex. pansexuell, homosexuell)

Question Title

* 7. Om du blivit förälskad i en kille, hur gammal var du då när det hände för första gången?

Question Title

* 8. Om du blivit förälskad i en tjej, hur gammal var du då när det hände för första gången?

Question Title

* 9. Upplevde du som barn att din hemmiljö (familj) var accepterande i fråga om könsidentitet och sexuell identitet utanför normen?

Question Title

* 10. Berätta gärna om ett eller flera minnen från din barndom när du av omvärlden (ex. förälder, lärare, vän) fick reda på vem du kunde/borde bli kär i och/eller vilket kön du kunde/borde ha.

Om du vill att vi ska ha möjlighet att kontakta dig för eventuella följdfrågor kan du lämna din mejladress i slutet av texten.

T