Question Title

* 2. Har du tidigare spelat amerikansk fotboll?

Question Title

* 4. Ranka följande efter vad du tycker är viktigast för ditt barn
1- viktigast

Question Title

* 5. Vilket är viktigast på träningarna för ditt barn?

Question Title

* 6. Hur lång tid tycker du det är rimligt för ditt barn att resa enkel väg till en match?

0 timmar 6 timmar
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Vad tycker du om följande påstående?
Det är viktigt att spela med hjälm och axelskydd

0 -Nej, det finns nog andra lösningar 100-Det är absolut nödvändigt
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Vad tycker du om följande påstående?
Det är viktigt att vinna sina tävlingsmatcher

0 - Nej, det tycker jag inte 100 - Ja, det är precis så det är
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. Vad tycker du om följande påstående?
Att spela amerikansk fotboll med 7-mannalag på mindre plan är ett bra alternativ

0 - Nej, det måste vara 11-manna i det format vi spelar idag 100 - Ja, det viktigaste är att vi får spela amerikansk fotboll
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. Är det något du vill framföra till SAFF kring barn- och ungdomsfrågor?

T