Question Title

* 1. Vilket datum är det idag?

Datum

Question Title

* 2. Hur tycker du att våra tjänster motsvarar era förväntningar?

Question Title

* 3. Hur upplever du att du blivit bemött av oss?

Question Title

* 4. Upplever du att vi utför arbetet på utlovad tid?

Question Title

* 5. Hur upplever du återkopplingen från oss?

Question Title

* 6. Känner du att vi är lätta att få kontakt med?

Question Title

* 7. Om extraarbete uppstått. Känner du att de utförts utan problem?

Question Title

* 8. Tycker du att vi är öppna för att ta emot kritik?

Question Title

* 9. Har du något förslag på något vi kan göra bättre till nästa gång?

Question Title

* 10. Betygsätt ditt allmänna intryck av KERO Pump AB

T