Anmälan till utbildningen den 31 oktober

Är ni fler än fyra personer så skicka länken till en kollega (den här länken kan endast användas en gång) och fyll i mailadresser på alla deltagare du vill anmäla. Vi behöver motta mailadress till alla deltagare. Vid frågor ring Angelica på 0704190787

Question Title

* 1. Hur många personer kommer, t.ex.  1,2,3,4

Question Title

* 2. För-och efternamn samt e-mail deltagare 1

Question Title

* 3. För- och efternamn samt e-mail deltagare 2

Question Title

* 4. För- och efternamn samt e-mail deltagare 3

Question Title

* 5. För- och efternamn samt e-mail deltagare 4

Question Title

* 6. Arbetsplats, förening , organisation

När du trycker på klar, skickas din registrering in, du får ingen bekräftelse. Vi ses den 31 oktober i Ystad på Lite Mer, adress Björnstjernegatan 6, 271 39 Ystad

Registrering från 8.30
Välkommen

Question Title

* 7. Lunch (bekostas av deltagaren själv)

T