Välkommen till en livesänd presentation för medier och övriga intressenter där Øresundsindex presenteras närmare. Øresundsbro Konsortiet presenterar bakgrunden till initiativet, partnerskap med andra aktörer i regionen såsom Forsea och Skånetrafiken – och samarbetet med Øreundsinstituttet för att säkerställa ett oberoende årligt Øresundsindex. 

Datum: 29 november 2021
Starttid: 10.00
Plats: Online på Zoom

Question Title

* 1. Namn på din organisation/företag:

Question Title

* 2. Titel:

Question Title

* 3. Förnamn:

Question Title

* 4. Efternamn:

Question Title

* 5. Email:

Question Title

* 6. Telefonnummer:

Question Title

* 7. Medlem av Øresundsinstituttet

Question Title

* 8. Övrig kommentar/meddelande:

T