Vi behöver din hjälp under oktoberkampanjen! Vårt budskap är att tidig

Vill Du hjälpa oss med någon/några av BCF Amazonas aktiviteter under Rosa oktober? Vi säljer Rosa Bandet-produkter, samlar in pengar till  Bröstcancerfonden, lär ut självundersökning och delar ut vårt informationsmaterial.    

Vi är alltid minst två som tjänstgör, oftast fler under ett arbetspass. Vi kommer att finnas på Hotell Amaranten, Hårmässan, Seniormässan, flera av sjukhusen, Orienteringstävling och många andra platser under oktober. Du kan vara med vardag, helgdag eller kväll.

Meddela vad som passar dig bäst. Aktiviteterna brukar vara väldigt trevliga att medverka i. Vi hoppas att just du vill vara med? 

Question Title

* 1. Dina kontaktuppgifter 

Question Title

* 2. Frågor som du besvarar med Ja, Nej eller Eventuellt

  Ja Nej Eventuellt
Vill du tjänstgöra vid någon av BCF Amazonas oktoberaktiviteter?

Question Title

* 3. Vilka tider passar dig bäst att tjänstgöra?

Question Title

* 4. Var vill du helst tjänstgöra? Flera val är möjliga. 

Question Title

* 5. Övrigt som du vill framföra? 

Ett stort tack för att du svarar. Det underlättar för vår planering av oktoberaktiviteterna. Vi kommer på vår hemsida att publicera alla platser där vi medverkar. Informationen uppdateras löpande och finns här.  
BCF Amazona

www.amazona.se 
Tel: 08-32 55 90

T