Question Title

* 1. Namn och telefonnummer eller mail:

Question Title

* 2. Varför är du intresserad av projektet?

Question Title

* 3. Vi förbereder just nu en vindkraftsfond som kommer bidra till lokala aktiviteter, och undersöker även möjligheten att stödja andra lokala projekt. Nedan finns några initiala förslag- klicka i dina favoriter och ge egna idéer.

Question Title

* 4. Har du några särskilda synpunkter om Storbrännkullen?

Question Title

* 5. Vill du hålla dig informerad om projektet? 

T