Enkät för att förstå hur vi kan utvecklar nyhetsbrevet bäst för att matcha medlemmarna

Vänligen hjälp oss genom att svara så exakt och ärligt som du kan. Ju bättre kvalitet din återkoppling har, desto bättre kvalitet kan vi leverera baserat på den! 

Question Title

* 1. Hur ofta vill du ha ett nyhetsbrev

Question Title

* 2. Det upskattar jag mest i nyhetsbrevet

Question Title

* 3. Om det fanns specialiserade nyhetsbrev, så skulle jag vilja få följande

Question Title

* 4. Jag tycker följande kategorier bör finnas egna nyhetsbrev för

Question Title

* 5. Nyhetsbrevet hittills tycker jag var

Question Title

* 6. Jag vill gärna även förmedla att

T