Vi vill veta mer om vad du tycker om nsph.se!

NSPH håller på att se över webbplatsen nsph.se och hur den behöver förändras för att bli mer användaranpassad och bättre spegla vår verksamhet. Därför blir vi väldigt tacksamma om du vill fylla i några frågor om vår webb, vilka bara tar ett par minuter att besvara.

Question Title

* 1. Fråga 1. Hur ofta besöker du vår webbplats?

Question Title

* 2. Fråga 2: I vilken egenskap/yrkesroll besöker du oftast vår webbplats?

Question Title

* 3. Vilka är de vanligaste anledningarna till att du besöker vår webbplats? (välj max tre stycken)

Question Title

* 4. Vad skulle du vilja ser mer av på webbplatsen? (Välj de tre alternativ som känns mest angelägna)

Question Title

* 5. Finns det något du saknar på webbplatsen i dag som du tycker borde finnas där?

T