Question Title

* 1. Hjärtsvikt är en vanlig och allvarlig sjukdom som innebär att hjärtats pumpfunktion är nedsatt. Främst är det äldre som drabbas.

Vad är den vanligaste orsaken till hjärtsvikt när unga drabbas?

T