På grund av det fortsatta läget med pandemin, kommer utbildningarna delvis försöka hållas digitala/online.


Denna analys uppskattas att ta cirka 2 minuter.

Question Title

* 1. Skriv företagsnamn

Question Title

* 2. Hur många medarbetare och ledare skulle ni vilja fick utbildning? Ett ungefärligt antal räcker.

Question Title

* 3. Hur ser könsfördelningen ut mellan män och kvinnor?

Question Title

* 4. Flera typer av säkerhetsutbildningar kan erbjudas till anställda. Vilken eller vilka säkerhetsutbildningar skulle passa era anställda?

Du kan välja flera alternativ.

Question Title

* 5. Digitalisering är ett av EU:s övergripande och långsiktiga mål. Exempel på digitalisering kan vara effektiva möten online, digital dokumentation, interna kommunikationskanaler och digitalt ledarskap.
Vilka behov finns hos er när det gäller digitalisering?

Du kan välja flera alternativ.

Question Title

* 6. Kopplat till marknad, vilka behov finns att utöka er marknad via nya kunder eller befintliga kunder?

Du kan välja flera alternativ.

Question Title

* 7. Vilka behov ser ni för att effektivisera produktionen?

Du kan välja flera alternativ.

Question Title

* 8. I och med pandemin förändras organisationen både för medarbetare och ledare. För en lyckad företagsutveckling krävs ett trivsamt arbetsklimat och en gemensam syn på företagets mål. Vad behöver ert företag för att nå detta?

Du kan välja flera alternativ.

Question Title

* 9. Vilka behov ser ni i arbetet med jämställdhet och jämlikhetsplan?

Du kan välja flera alternativ.

Question Title

* 10. Rangordna utbildningsområde efter ert behov- där 1 betyder störst behov.

T