Avgift för skolåret 2019-2020

Årsavgiften  är $350 per barn och avgiften måste vara betald senast 15 maj, 2020. Betalning görs med e transfer till vancouverswedishschool@gmail.com använd följande fråga och svar:
Question: Sveriges andra största stad heter:
Answer: Goteborg 
Vänligen skriv namnen på ert/ era barn i ”Message” 

Alla familjer måste vara medlemmar i Svenska Kulturföreningen (SKF) för att barnen ska kunna delta i skolan.
Medlemsavgiften för SKF är 30 dollar per kalender år och familj

Avgiften är $350 per år/barn + $30 för medlemskap i SKF per familj/år) 
Vänligen kontakta Sandra om eventuell delbetalning eller om ni som familj behöver finansiell hjälp.

Registration and payment for the 2020/2021
School year tuition is due by May 15, 2020. Please send payment via e-transfer  to vancouverswedishschool@gmail.com using the following security question:
What is the second largest city in Sweden?
Answer: Goteborg
Please enter the name of your child/ren in the message section. 

The annual fee is $350 per child plus an additional $30 per family per calendar year year for SKF. Please contact Sandra to enquire about instalment payment if paying up front is of concern for your family.


Sista datum för registrering för att garantera plats: 31 mars, 2020

Om du har frågor om denna registrering, v.g. kontakta oss på vancouverswedishschool@gmail.com. 


Question Title

* 1. Namn på svensk förälder:

Question Title

* 2. Mobiltelefonnummer:

Question Title

* 3. E-postadress:

Question Title

* 4. Namn på barn och födelsedatum (ex: YY-MM-DD):

Question Title

* 5. Svenska är dagligt umgängesspråk med den svenska föräldern (krav för att vi ska få statsbidrag för barnen fr.o.m. åk 1).

Question Title

* 6. På grund av färre elever och stor lärarbrist, måste vi minska antalet grupper nästa år. Detta kan innebära att vi måste gå från tre dagar till två dagar. Det är därför viktigt att styrelsen snabbt får veta vilka dagar som kan fungera för er. Rangordna endast de alternativ som är möjliga för er familj.
 

Question Title

* 7. Vad har du för målsättning med Svenska skolan för ditt/dina barn?

Question Title

* 8. Jag godkänner att foton av mitt/mina barn får delas via skolans facebook grupp och webbsida.

OBS! Om du inte vill att ditt barn ska fotas, v.g. och kontakta skolans administratör för ett ifyllande av en separat enkät.

Question Title

* 9. Would you like to be included in the school directory (distributed to all SS families) for the purposes of school communication & connection? *Child’s Name, Parents Name(s), Telephone # & Email address?

T