Hur vill du att Piteås stadskärna ska utvecklas?

Vi vill veta vad du tycker och tar gärna emot tips och idéer av dig. Dina synpunkter är väldigt viktiga för oss. 

Resultatet kommer sedan att analyseras och kommer att ingå i det fortsatta arbetet med stadskärnans utveckling. 

Enkäten är anonym och kommer aldrig att kunna kopplas ihop med dig. Detta är en del av projektet "Attraktiv stadskärna".

Vi vill ha era dina synpunkter senast 30 november. Tack på förhand!

Question Title

* 1. Utvecklingsförslag för: Stadskärnan som helhet

Question Title

* 2. Utvecklingsförslag för: Byxtorget / Uddmansgatan

Question Title

* 3. Utvecklingsförslag för: Rådhustorget

Question Title

* 4. Utvecklingsförslag för: Gågatan

Question Title

* 5. Utvecklingsförslag för: Busstationen

Question Title

* 6. Utvecklingsförslag för: Övriga områden i och runtomkring Piteås stadskärna

T