Question Title

* 1. Namn

Question Title

* 2. Varför är det enligt IEC:s filosofi (IEC 513) särskilt viktigt att medicinteknisk utrustning är säker?

Question Title

* 3. Vad är avgörande för att en användare skall överväga att ställa medicintekniska krav på en utrustning?Vad är avgörande för att en användare skall överväga att ställa medicintekniska krav på en utrustning?

Question Title

* 4. Vad innebär IEC:s filosofi angående ”första fel”?

Question Title

* 5. Vad är sant angående SSEN60601-1?

Question Title

* 6. Röd, gul och grön är färger som har särskild betydelse enligt IEC?

Question Title

* 7. Vad är rätt påstående om en klass I-utrustning (elchocksskydd)?

Question Title

* 8. Patientanslutna delar som har sin mätprob placerad under huden bör, med avseende på läckströmmar, minst vara

Question Title

* 9. Vilka delar ska vara skyddsjordade på en klass I-apparat?

Question Title

* 10. Hur stor impedans får det högst vara mellan skyddsjordsterminalen och sk utsatta delar?

Question Title

* 11. Hur många nätsäkringar ska en apparat ha?

Question Title

* 12. SSEN 60601-1 utg 2 ställer krav på att en författare av bruksanvisning har koll på:

Question Title

* 13. En sybol som föreställer ett hjärta i en fyrkant, visar:

T