Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Vänsterns Internationella Forum är en ideell solidaritetsorganisation som arbetar med att stärka och öka det demokratiska deltagandet genom ett vidgat samarbete och involverande av kvinnor, ungdomar och marginaliserade grupper runt om i världen. Vad är eurocentrism?

Question Title

* 2. Just nu pågår COP27, FNs årliga klimatförhandlingar. Där diskuterar delegaterna bland annat hur ländernas utsläpp ska minskas. Vem hade flest delegater och mest att säga till om på förra årets COP? 

Question Title

* 3. Enligt beräkningar från Världsbanken kommer 143 miljoner människor från Latinamerika, södra Asien och Afrika söder om Sahara vara på flykt från sina hem på grund av klimatförändringar år 2050. Hur många flyr årligen på grund av klimatförändringarna idag?

Question Title

* 4. Hur många av dessa klimatflyktingar är kvinnor?

Question Title

* 5. Kvinnor har globalt sett sämre tillgång till vatten, mat, säkert boende och sjukvård. Många kvinnor jobbar även inom jordbrukssektorn som drabbas värst av torka och översvämningar. FN uppskattar att kvinnors risk att dö på grund av klimatrelaterade katastrofer är

Question Title

* 6. I alla beslutsfattande rum och i alla delar av samhället är kvinnor, unga och människor från marginaliserade grupper underrepresenterade. Detsamma gäller förstås i COP och i de politiska parlamenten. Hur många parlament i världen har lika många eller fler invalda kvinnor som de har invalda män?

Question Title

* 7. När vanligtvis underrepresenterade grupper blir inkluderade i den demokratiska processen kan en politisk förändring av de strukturer som skapar ojämlikhet ske. Hur många av världens kvinnor är drabbade av diskriminerande lagar och har sämre tillgång till rättsligt skydd jämfört med män?

Question Title

* 8. 2007 var ordet klimatångest med på språkrådets nyordslista. Hur många av världens ungdomar uppger att klimatångesten påverkar deras dagliga mående och vardag idag?

Question Title

* 9. Vill du signa upp dig på Vänsterns Internationella Forums nyhetsbrev? (Skriv då din mail)

0 av 9 besvarad(e)
 

T